ПЕРЕЛІК
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
у ДВНЗ «ДонНТУ» за ступенем «Бакалавр»

 

Шифр Галузі

 

галузь знань

 

код спеціальності

 

Найменування спеціальності

 ЗНО
укр.мова та літ математика фізика історія України біологія географія хімія іноземна мова*
 3 Гуманітарні науки  033  Філософія o в o в в
 05  

Соціальні та поведінкові науки

 051  Економіка o o в в в
 054  Соціологія o в o в в
 07  

Управління та адміністрування

 071  Облік і оподаткування o o в в в
 072  Фінанси, банківська справа та страхування o o в в в
 073  Менеджмент o в o в в
 074  Публічне управління та адміністрування o o в в в
 075  Маркетинг  о в o в в
 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
o o в в в
 10

Природничі науки

 101  Екологія
 o в в в o
 103  Науки про Землю  o в в o в
 12 Інформаційні технології  121  Інженерія програмного забезпечення  o o в в в
 122  Комп’ютерні науки та інформаційні технології o o  в в  в
 123  Комп’ютерна інженерія o o  в в  в
 125  Кібербезпека o o  в в  в
 13 Механічна інженерія  131  Прикладна механіка o o в в в
 132  Матеріалознавство o o в в в
 133  Галузеве машинобудування o o в в в
 136  Металургія o o в в в
 14 Електрична інженерія  141  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка o o  в в в
 144  Теплоенергетика o o в в  в
 15 Автоматизація та приладобудування  151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології o o в в в
 152  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка o o в в в
 16 Хімічна та біоінженерія  161  Хімічні технології та інженерія o в в в  o
 17 Електроніка та телекомунікації  171  Електроніка o o в в  в
 172  Телекомунікації та радіотехніка o o в в в
 18 Виробництво та технології  183  Технології захисту навколишнього середовища o o в в в
 184  Гірництво o o в в в
 19 Архітектура та будівництво  193  Геодезія та землеустрій o в в в o

примітка: о — обов’язковий сертифікат

    в — вибірковий сертифікат

    * — іноземна мова (англійська, німецька, іспанська, французська)